Národní přehlídka jednoaktových her - Velkobystřické noviny Prosinec 2008

04.01.2012 08:23
Divadelní soubor KS Velká Bystřice na Národní přehlídce jednoaktových her

Ve dnech 8.a 9. listopadu 2008 proběhla v Holicích v Čechách Národní přehlídka jednoaktových her– memoriál Ladislava Lhoty. Koná se jednou za dva roky a zúčastňují se jí divadelní soubory z celé České republiky. Podmínkou účasti na této přehlídce je vítězství na oblastních přehlídkách. Vzhledem k tomu, že se v našem okolí žádná oblastní přehlídka neuskutečnila, museli jsme absolvovat mnohem složitější cestu, která znamenala mít na premiéře zástupce programové rady, který by dal našemu divadelnímu souboru doporučení k účasti na národní přehlídce, a pak čekat na to, zda naše doporučení bude akceptováno celou programovou radou. To se nám zdařilo a mohli jsme soutěžit. Tato celostátní přehlídka nedělá rozdíly v žánrech a ani nerozlišuje městské divadelní soubory od venkovských. Celkem se této přehlídky zúčastnilo 8 divadelních souborů:

Divadlo Katastrofa Pardubice (Mark Twain – Blesky paní Mac Williamsové),

Divadelní spolek J. K. Tyl

Josefův Důl (Josef Pšenička – Trapná chvilka)

DS Refektář –

Sokol Jinonice (A. P. Čechov – Řád),

Divadlo Bez Zábran Praha (Jakub Vítek – Dnes ještě neumírám!),

Divadelní soubor KD Holice (Pavel Hladík – Není důležité zvítězit…)

Podividlo ažažAš (Jaroslav Koloděj – Postel pro anděla)

Divadlo Amatérů Praha (Marcel Bystroň, Petr Lehečka –Cirkus Milénium)

a náš Divadelní

soubor Kulturního střediska Velká Bystřice (Eugene Labiche – Následkyprvního manželství).

Vzhledem k tomu, že tato divadelní přehlídka již nikam nemůže vítěze přehlídky nominovat, je její výjimečnost daná tím, že porota může udělit pouze pět cen a několik čestných uznání.Letos ovšem došlo k výjimce, kdy nakonec bylo uděleno šest cen, které si rovným dílem rozdělil náš Divadelní soubor KS Velká Bystřice a Podividlo ažažAš. Náš soubor si odvezl dvě ceny za herecký výkon (Zdeněk Hrbek a Jaroslav Magdon) a cenu za inscenaci. Podividlo ažažAš si dvezlo také dvě ceny za mužské herecké výkony a rovněž cenu za inscenaci.Touto cestou bych chtěl poděkovat celému Divadelnímu souboru Kulturního střediska za reprezentaci města Velká Bystřice, Tomáši Hradilovi za režii této jednoaktovky, oběma oceněným hercům za jejich herecký výkon a Kulturnímu středisku Velká Bystřice za vytvoření podmínek, které umožnily našemu souboru dosáhnout tohoto významného ocenění.

Aleš Hořínek

 

Zpět

Vyhledávání

OBVB© 2012 Všechna práva vyhrazena.